Årsmøte for TeleiosLife Norge 2022

Belastning og stress – Kan det være et godt liv? Dette er blir årets årsmøtetema. Innledning og samtale.
Velkommen til det åpne årsmøtet onsdag 18. mai kl. 19.00-20.30. Møtet avholdes som videomøte på Zoom.

Årsmøte for TeleiosLife Norge 2022 Read More »