I Norge siden 1980

TELEIOS LIFE Norge

Vår visjon er å utruste de som utruster andre. Vi gir overførbar opplæring og verktøy for livsforvandlende relasjoner med Gud, seg selv og andre.

Eivind Bjørnar Hetlevik, styreformann Teleios Life Norge

Om teleios

Teleios kom til Norge etter at Gary Sweeten og Jens Petter Jørgensen traff hverandre på en konferanse i Nairobi, Kenya, for ca 35 år siden. Jens Petter Jørgensen var den gang leder i Oase-bevegelsen i Norge. Denne kontakten ble grunnleggende for utviklingen av veiledertjenesten i Oase og mange menigheter – og for fagmiljøer og fagpersoner i Norge.  Problemstillingen som skapte teleios-kursene var denne: Hva gjør èn veileder mer effektiv enn en annen? En doktoravhandling ga svaret. Det viste seg at 8 praktiske ferdigheter er avgjørende for hvor effektiv vi er. Har vi disse ferdighetene inne, så blir vi mer effektive. Uten disse ferdigheter, reduseres effektiviteten. 

Derfor er basistreningen i Teleios Life International praktisk ferdighetstrening. Kursene har hatt deltagere fra over 100 land – ”for å trene de som trener andre!” Teleios ble første gang organisert i Norge på 80-tallet. De siste årene har det ikke vært en samlende organisering av arbeidet før Teleios Life Norge ble etablert desember 2018.

Se vitnesbyrd fra andre som har deltatt på våre Teleios-kurs:

arrangement

INTERNASJONALT TELEIOSKURS
PÅ SOLA

Vi ønsker velkommen til internasjonalt Teleios-kurs med Dave og Pam Ping. Hva gjør èn veileder mer effektiv enn en annen? Det viser seg at 8 praktiske ferdigheter er avgjørende. 28.mai - 02.juni på Sola.

Internasjonal lederskole
i bergen

For første gang har du anledning å møte verdenslederne av Teleios på lederskole i Skandinavia. Lederskolen går over 3 dager med trening i de viktigste Teleios Life kursene en trening for de som trener andre. I Bergen 22-25. MAI.

nyheter

Teleios11

Bli med på kurs i mai

Teleios Life Norge starter altså som egen forening i Norge. Gary Sweeten, han som lyser opp i midten på bildet, nå 80 år, satte det hele i gang.

Les mer →
Dave-Ping.jpg

Dave og Pam Ping kommer til Norge

Hovedlederne for Teleios Life International, Pam og Dave Ping, er i Norge i mai. To kurs blir holdt i den anledning.

Les mer →