Vi vil hjelpe mennesker til å leve sunne og sanne liv, i gode relasjoner med andre

TELEIOS LIFE Norge

“ Teleios har vært en viktig øyeåpner for meg. Teleios har gitt meg en god forståelse av hvordan sunn psykologi og Gudstro passer sammen og utfyller hverandre for å forstå meg selv og andre. Teleios har lært meg å snakke sunt og sant om livet.”

Om teleios

Teleios Life Norge har som formål å hjelpe mennesker til å leve sunne og sanne liv, i gode relasjoner med andre. Vi drømmer om at menighetene og fellesskapene våre skal være helbredende fellesskap. Derfor trenger vi et sunt og sant forhold til oss selv, hverandre og Gud. Teleios bygger på bibelske verdier og sunn menneskekunnskap.

De fleste mennesker ønsker å finne seg selv. Mange ser også verdien i å forløse det Gud har lagt ned i den enkelte av oss. Samtidig bruker vi ulike ord for dette. Teleios er et gresk ord som Paulus bruker i Bibelen og som peker mot det som har nådd sitt fulle potensiale, som er fullmodent, fullkomment eller helt.  

Teleios utvikler og tilbyr kurs for enkeltpersoner og grupper. Kursrekken som tilbys bidrar til å utvikle og innarbeide de gode Teleios-prinsippene i den enkeltes liv, men kan også føre til forvandling i fellesskapet som helhet. Det beste er når prinsippene og ferdighetene vi øver på i kursene blir en naturlig del av DNAet vårt. 

Kursene er mye brukt i ulike menigheter, men kan også brukes innenfor ulike organisasjoner eller på arbeidsplassen. Erfaring viser at Teleios kan bidra til at fellesskapene våre kan være trygge, gode og utviklende miljø for alle. Erfaringen er også at slike fellesskap kan være til legedom for mennesker.

I dag er Teleios Life Norge reetablert som en medlemsforening som videreforedler Teleios-kursene. Gjennom kursene inspirerer og utruster vi mennesker til å ta i bruk og multiplisere de gode prinsippene vi kjenner helt tilbake fra oppstarten på slutten av 1980-tallet.

Bli med i og forløs ditt potensiale!

Litt om Teleios ved Kjersti G. Petersen

Hilsen fra Mark Wavle (internasjonal leder)

“ Teleios ble livsforvandlende for meg både for noen av mine relasjoner og ikke minst i mitt syn på meg selv. Jeg hadde erfart til fulle at sårede mennesker sårer hverandre, men gjennom Teleios erfarte jeg også at helbredede mennesker helbreder hverandre.”

nyheter

Arm i arm mindre

Åpent informasjons- og årsmøte

Velkommen til åpent informasjons- og årsmøte for Teleios Life Norge tirsdag 30. april. Årsmøtet avholdes som videomøte på Zoom og starter kl. 19.00.
Les mer →
Poster mindre

Fornyet sinn – forvandlet liv

Det andre teleioskurset Fornyet sinn - forvandlet liv settes opp i Molde 2. helga i april i 2024. Kurset gir økt bevissthet i måten vi ...
Les mer →

“ Ved siden av å ha gitt meg gode redskap til å jobbe med mitt eget liv, har Teleios gjort meg mer uredd i utfordrende situasjoner.”