I Norge siden 1980

TELEIOS LIFE Norge

Vår visjon er å utruste de som utruster andre. Vi gir overførbar opplæring og verktøy for livsforvandlende relasjoner med Gud, seg selv og andre.

Eivind Bjørnar Hetlevik, styremedlem Teleios Life Norge

Om teleios

Teleios kom til Norge etter at Gary Sweeten og Jens Petter Jørgensen traff hverandre på en konferanse i Nairobi, Kenya, for ca 35 år siden. Jens Petter Jørgensen var den gang leder i Oase-bevegelsen i Norge. Denne kontakten ble grunnleggende for utviklingen av veiledertjenesten i Oase og mange menigheter – og for fagmiljøer og fagpersoner i Norge.  Problemstillingen som skapte teleios-kursene var denne: Hva gjør èn veileder mer effektiv enn en annen? En doktoravhandling ga svaret. Det viste seg at 8 praktiske ferdigheter er avgjørende for hvor effektiv vi er. Har vi disse ferdighetene inne, så blir vi mer effektive. Uten disse ferdigheter, reduseres effektiviteten. 

Derfor er basistreningen i Teleios Life International praktisk ferdighetstrening. Kursene har hatt deltagere fra over 100 land – ”for å trene de som trener andre!” Teleios ble første gang organisert i Norge på 80-tallet. De siste årene har det ikke vært en samlende organisering av arbeidet før Teleios Life Norge ble etablert desember 2018.

I dag er Teleios Life Norge reetablert som en medlemsforening som arbeider med å ta i bruk, utruste og multiplisere de gode prinsippene vi kjenner fra tidligere.

Bli med oss på laget!!!

Se hilsen fra Mark Wavle (ass. int. leder)

Se vitnesbyrd fra deltakere på våre Teleios-kurs

nyheter

EgilEllingEllingsen_portrett2019

Sant menneskelig – Sterkt åndelig

Velkommen til åpent teleioswebinar med spennende tema og gjester onsdag 20. september kl. 19.00 – 20.30. Egil Elling Ellingsen har hovedinnlegget før vi åpner opp for samtale rundt temaet. Samlingen er også årsmøte for Teleios Life Norge.

Les mer →
Kjersti 16-9, lysere

Ny kursutvikler i TeleiosLife Norge

Kjersti Gulli Petersen har fra 1. mars 2023 gått inn i et deltidsengasjement som kursutvikler i Teleios Life Norge. Selv om omfanget av stillingen foreløpig bare er på 10 %, går Kjersti inn i dette engasjementet med en stor del av hjertet.

Les mer →