I Norge siden 1980

TELEIOS LIFE Norge

Vår visjon er å utruste de som utruster andre. Vi gir overførbar opplæring og verktøy for livsforvandlende relasjoner med Gud, seg selv og andre.

Eivind Bjørnar Hetlevik, styremedlem Teleios Life Norge

Om teleios

Teleios kom til Norge etter at Gary Sweeten og Jens Petter Jørgensen traff hverandre på en konferanse i Nairobi, Kenya, for ca 35 år siden. Jens Petter Jørgensen var den gang leder i Oase-bevegelsen i Norge. Denne kontakten ble grunnleggende for utviklingen av veiledertjenesten i Oase og mange menigheter – og for fagmiljøer og fagpersoner i Norge.  Problemstillingen som skapte teleios-kursene var denne: Hva gjør èn veileder mer effektiv enn en annen? En doktoravhandling ga svaret. Det viste seg at 8 praktiske ferdigheter er avgjørende for hvor effektiv vi er. Har vi disse ferdighetene inne, så blir vi mer effektive. Uten disse ferdigheter, reduseres effektiviteten. 

Derfor er basistreningen i Teleios Life International praktisk ferdighetstrening. Kursene har hatt deltagere fra over 100 land – ”for å trene de som trener andre!” Teleios ble første gang organisert i Norge på 80-tallet. De siste årene har det ikke vært en samlende organisering av arbeidet før Teleios Life Norge ble etablert desember 2018.

I dag er Teleios Life Norge reetablert som en medlemsforening som arbeider med å ta i bruk, utruste og multiplisere de gode prinsippene vi kjenner fra tidligere.

Bli med oss på laget!!!

Se hilsen fra Mark Wavle (ass. int. leder)

Se vitnesbyrd fra deltakere på våre Teleios-kurs

nyheter

Årsmøte

Årsmøte for TeleiosLife Norge 2022

Belastning og stress – Kan det være et godt liv? Dette er blir årets årsmøtetema. Innledning og samtale.
Velkommen til det åpne årsmøtet onsdag 18. mai kl. 19.00-20.30. Møtet avholdes som videomøte på Zoom.

Les mer →
Inspire Ideas Creative People Graphic Concept

Åpen Teleios-inspirasjonssamling

Torsdag 31. mars 2022 kl. 19.00 inviterer vi til en åpen inspirasjonssamling for Teleios på nett. Her kan alle få innblikk i hva som skjer i Teleios-arbeidet både nasjonalt og internasjonalt. Vi vil også få høre stemmene til mennesker som har ulike erfaringer med den forskjell Teleios kan bety.

Les mer →