Åpent informasjons- og årsmøte

Velkommen til åpent informasjons- og årsmøte for Teleios Life Norge tirsdag 30. april. Årsmøtet avholdes som videomøte på Zoom og starter kl. 19.00.

Det siste året har vært et spennende Teleiosår der vi blant annet har utviklet mye kursressurser for fremtidige kurs. Blir det Teleioskurs der du bor? 

Vi ønsker i dette møtet å dele litt fra det spennende arbeidet som skjer og er på gang. Du vil bli litt kjent med noe av det nye og du vil høre hva som skjer fremover. I møtet vil du blant annet få være med på en samtale mellom kursutvikler Kjersti Gulli Petersen og styreleder Kjetil Sigerseth. Kjersti har jobbet med Teleioskursene i flere 10-år. I løpet av de siste årene fremstår de i en helt ny, men også gjenkjennelig drakt. Få med deg denne samtalen! 

Du trenger ikke å være medlem i Teleios Life Norge for å være med på dette informasjons- og årsmøtet. Hjertelig velkommen!

I siste del av møtet tar vi oss gjennom de ordinære årsmøtesakene. 

Årsmøtesaker

Sak 1 – 2024: Årsmelding for TeleiosLife Norge (årsmøtet godkjenner årsmeldingen)

Sak 2 – 2024: Årsregnskap (årsmøtet godkjenner årsregnskapet)

Sak 3 – 2024: Informasjon om arbeidet i TeleiosLife Norge nå og fremover

Sak 4 – 2024: Valg av styrekandidater (supplering av Teleios-styret)

Årsmelding og regnskap legges ut her innen fredag 19. april.

Lik denne artikkelen

Om Teleios

Teleios kom til Norge for 30 år siden, nå har vi blitt en egen stilftelse i Norge.

Se også

Følg oss på Facebook