Fornyet sinn – forvandlet liv

Det andre teleioskurset Fornyet sinn - forvandlet liv settes opp i Molde 2. helga i april i 2024. Kurset gir økt bevissthet i måten vi tenker og møter hverdagssituasjoner på. Dette har mange erfart som frigjørende og livsforvandlende.

Kurset arrangeres 12. – 13. april 2024 i Røbekk kirkesenter (6 km. øst for sentrum). Lokal arrangør er Norkirken Molde. Kurset er åpent for alle som har tatt grunnkurset (kurs 1).

Kjersti Gulli Petersen er kursleder og hun har med seg flere gruppeledere og andre medarbeidere som skal gjøre dette til en utviklende og god kursopplevelse for deg.

Teleioskursene er en kursrekke der de enkelte kursene bygger på hverandre. Som helhet bidrar kursrekken til å gi oss et sannere og sunnere bilde av oss selv, hverandre og Gud, og forløser gjennom det potensiale til at fellesskapene våre kan være trygge, gode og utviklende miljø for alle. 

  • Fornyet sinn – forvandlet liv gir verktøy for et sunnere reaksjonsmønster i møte med hverdagserfaringene våre ved å anerkjenne at det vi tenker i en konkret situasjon får konsekvenser både for hvordan vi føler og hvordan vi handler i møte med situasjonene og menneskene rundt oss. Dette handler ikke om å tenke positivt, men om å tenke i samsvar med virkeligheten. Resultatet blir et sunnere og sannere liv og bedre relasjoner.
  • Vi lærer enkle metoder som kan endre uhensiktsmessige tankemønstre til sunne og mer hensiktsmessige tanker. Slik at disse tankene igjen fører til sunnere og mer byggende atferd.
  • Kurset bygger på kognitiv psykologi og Bibelens budskap om at sannheten skal sette oss fri.
  • Kurset er lagt opp med både undervisning, samtaler i plenum, gruppearbeid og utfordring til personlig refleksjon. Vi får også tid til god prat over måltider både fredag og lørdag.

Dette kurset, «Fornyet sinn – forvandlet liv» er det andre av en serie på tre Teleioskurs. Grunnkurset (kurs 1) «Lytt med varme, empati og respekt» arrangeres på samme sted 10.-11. februar.

Trykk her for å se og laste ned kursbrosjyren (pdf).

Lik denne artikkelen

Om Teleios

Teleios kom til Norge for 30 år siden, nå har vi blitt en egen stilftelse i Norge.

Se også

Følg oss på Facebook