“ Teleios har vært en viktig øyeåpner for meg. Teleios har gitt meg en god forståelse av hvordan sunn psykologi og Gudstro passer sammen og utfyller hverandre for å forstå meg selv og andre. Teleios har lært meg å snakke sunt og sant om livet.”

Starten for teleios

Teleios kom til Norge etter at Gary Sweeten og Jens Petter Jørgensen traff hverandre på en konferanse i Nairobi, Kenya, midt på 1980-tallet. Jens Petter Jørgensen var den gang leder i Oase-bevegelsen i Norge. Denne kontakten ble grunnleggende for utviklingen av veiledertjenesten i Oase og mange menigheter – og for fagmiljøer og fagpersoner i Norge.  Problemstillingen som skapte teleios-kursene var denne: Hva gjør èn veileder mer effektiv enn en annen? En doktoravhandling ga svaret. Det viste seg at 8 praktiske ferdigheter er avgjørende for hvor effektiv vi er. Har vi disse ferdighetene inne, så blir vi mer effektive. Uten disse ferdigheter, reduseres effektiviteten. 

Derfor er basistreningen i Teleios Life International praktisk ferdighetstrening. Kursene har hatt deltagere fra over 100 land – ”for å trene de som trener andre!” Teleios ble første gang organisert i Norge på slutten av 80-tallet. 

De første to ti-årene etter tusenårsskiftet var Teleios-arbeidet i Norge ivaretatt av enkeltmenigheter. Særlig har IMI-kirken i Stavanger gjennom de siste 20 årene hatt en sentral rolle. 

Mellom 2016 og 2019 besøkte Dave og Pam Ping Norge flere ganger. Dave var den gang internasjonal leder av Teleios. I desember 2018 ble en ny nasjonal forening Teleios Life Norge etablert som en medlemsforening. Det gjør at både enkeltpersoner og menigheter/organisasjoner nå kan bli med å ta eierskap til dette viktige arbeidet. Teleios Life Norge forvalter Teleios-arbeidet i Norge på vegne av den internasjonale organisasjonen Equipping Ministries International der Mark Wavle nå er internasjonal leder. 

Siden reetableringen har Teleios Life Norge startet arbeidet med å fornye Teleios-kursene som vi kjenner fra tidligere. K-stud har tildelt pedagogiske utviklingsmidler til dette både i 2023 og 2024. Kursvirksomheten er startet opp igjen og vi arbeider nå får å få til flere kurs rundt om i landet. Vi arbeider også med å øke kapasiteten ved å kurse og utruste nye kursholdere. 

Litt om Teleios ved Kjersti G. Petersen

Hilsen fra Mark Wavle (internasjonal leder)

“ Teleios ble livsforvandlende for meg både for noen av mine relasjoner og ikke minst i mitt syn på meg selv. Jeg hadde erfart til fulle at sårede mennesker sårer hverandre, men gjennom Teleios erfarte jeg også at helbredede mennesker helbreder hverandre.”

nyheter

Poster mindre

Fornyet sinn – forvandlet liv

Det andre teleioskurset Fornyet sinn - forvandlet liv settes opp i Molde 2. helga i april i 2024. Kurset gir økt bevissthet i måten vi ...
Les mer →
Logo med blå bakgrunn, lytt2

LYTT – Med varme, respekt og empati

Velkommen på Teleioskurs i Molde! "Lyttekurset" arrangeres på Røbekk kirkesenter (ved Røbekk kirke). Lokalarrangør er Norkirken Molde. Kurset går fra fredag 9. til lørdag 10. ...
Les mer →

“ Ved siden av å ha gitt meg gode redskap til å jobbe med mitt eget liv, har Teleios gjort meg mer uredd i utfordrende situasjoner.”