“ Teleios har vært en viktig øyeåpner for meg. Teleios har gitt meg en god forståelse av hvordan sunn psykologi og Gudstro passer sammen og utfyller hverandre for å forstå meg selv og andre. Teleios har lært meg å snakke sunt og sant om livet.”

Starten for teleios

Teleios kom til Norge etter at Gary Sweeten og Jens Petter Jørgensen traff hverandre på en konferanse i Nairobi, Kenya, midt på 1980-tallet. Jens Petter Jørgensen var den gang leder i Oase-bevegelsen i Norge. Denne kontakten ble grunnleggende for utviklingen av veiledertjenesten i Oase og mange menigheter – og for fagmiljøer og fagpersoner i Norge.  Problemstillingen som skapte teleios-kursene var denne: Hva gjør én veileder mer effektiv enn en annen? En doktoravhandling ga svaret. Det viste seg at åtte praktiske ferdigheter er avgjørende for hvor gode vi kan være til å hjelpe hverandre. Har vi disse ferdighetene inne, vil måten vi møter hverandre på oppleves livgivende. Uten disse ferdighetene, er vi mindre rusta til å bidra til liv og vekst. 

Derfor er basistreningen i Teleios Life International praktisk ferdighetstrening. Kursene har hatt deltagere fra over 100 land – «for å trene de som trener andre!» Teleios ble første gang organisert i Norge mot slutten av 80-tallet. 

Fra rundt 2008 var Teleios-arbeidet i Norge i hovedsak ivaretatt av enkeltmenigheter. Særlig hadde IMI-kirken i Stavanger en sentral rolle de første årene. 

Mellom 2016 og 2019 besøkte Dave og Pam Ping Norge flere ganger. Dave var den gang internasjonal leder av Teleios. I desember 2018 ble en ny nasjonal forening Teleios Life Norge etablert som en medlemsforening. Det gjør at både enkeltpersoner og menigheter/organisasjoner nå kan være med å ta eierskap til dette viktige arbeidet. Teleios Life Norge forvalter Teleios-arbeidet i Norge på vegne av den internasjonale organisasjonen Equipping Ministries International der Mark Wavle nå er internasjonal leder. 

Siden reetableringen har Teleios Life Norge startet arbeidet med å fornye Teleios-kursene som vi kjenner fra tidligere. K-stud har tildelt pedagogiske utviklingsmidler til dette både i 2023 og 2024. Kursvirksomheten er startet opp igjen og vi arbeider nå for å få til flere kurs rundt om i landet. Vi arbeider også med å øke kapasiteten ved å kurse og utruste nye kursholdere. 

Litt om Teleios ved Kjersti G. Petersen

Hilsen fra Mark Wavle (internasjonal leder)

“ Teleios ble livsforvandlende for meg både for noen av mine relasjoner og ikke minst i mitt syn på meg selv. Jeg hadde erfart til fulle at sårede mennesker sårer hverandre, men gjennom Teleios erfarte jeg også at helbredede mennesker helbreder hverandre.”

nyheter

Arm i arm mindre

Åpent informasjons- og årsmøte

Velkommen til åpent informasjons- og årsmøte for Teleios Life Norge tirsdag 30. april. Årsmøtet avholdes som videomøte på Zoom og starter kl. 19.00.
Les mer →
Poster mindre

Fornyet sinn – forvandlet liv

Det andre teleioskurset Fornyet sinn - forvandlet liv settes opp i Molde 2. helga i april i 2024. Kurset gir økt bevissthet i måten vi ...
Les mer →

“ Ved siden av å ha gitt meg gode redskap til å jobbe med mitt eget liv, har Teleios gjort meg mer uredd i utfordrende situasjoner.”