Teleios-nyheter

Årsmøte for TeleiosLife Norge 2022

Belastning og stress – Kan det være et godt liv? Dette er blir årets årsmøtetema. Innledning og samtale.
Velkommen til det åpne årsmøtet onsdag 18. mai kl. 19.00-20.30. Møtet avholdes som videomøte på Zoom.

Åpen Teleios-inspirasjonssamling

Torsdag 31. mars 2022 kl. 19.00 inviterer vi til en åpen inspirasjonssamling for Teleios på nett. Her kan alle få innblikk i hva som skjer i Teleios-arbeidet både nasjonalt og internasjonalt. Vi vil også få høre stemmene til mennesker som har ulike erfaringer med den forskjell Teleios kan bety.

Ny leder i Teleiosstyret

I forbindelse med årsmøtet i Teleios høsten 2021 ble hele styret gjenvalgt for en ny periode. Under styrets konstituering ble ledervervet gitt videre fra Eivind Bjørnar Hetlevik til Kjetil Sigerseth.

Nye vedtekter for Teleios Life Norge

Høsten 2021 gikk årsmøtet i Teleios Life Norge inn for nye vedtekter for å kunne styrke Teleios-arbeidet i landet vårt. Dette håper vi vil bidra til å forløse engasjement og medarbeiderskap.