Ny kursutvikler i TeleiosLife Norge

Kjersti Gulli Petersen har fra 1. mars 2023 gått inn i et deltidsengasjement som kursutvikler i Teleios Life Norge. Selv om omfanget av stillingen foreløpig bare er på 10 %, går Kjersti inn i dette engasjementet med en stor del av hjertet.

Kjersti deltok på sitt første Teleios-kurs i februar 1990, etter å ha møtt Teleios på Sommer-OASE.  Siden den tid har hun vært «hekta» på stoffet fordi det har vært med å forandre livet hennes. I sju år jobbet hun som administrasjons- og undervisningskonsulent på fulltid for Teleios og sitter nå også i Teleios-styret. Hun har hatt ulike roller inn i kursene, som deltaker, gruppeleder, kursleder og kursutvikler. I dag jobber hun som pastor i Halden frikirke.

Gjennom 2023 vil Kjersti ha et særlig ansvar for å videreutvikle kurset Lytt, med varme, empati og respekt der hovedsatsningen nå er å få på plass et eget kursholderkurs i løpet av året. Videreutvikling og norsk tilrettelegging av kurset Fornyet sinn er også en viktig oppgave gjennom året. Vi legger opp til å gjennomføre et første pilotkurs i løpet av høsten 2023.

Teleios-styret er glade for at dette nå er kommet på plass og at vi ved hjelp av personlig givertjeneste og utviklingsmidler fra K-stud har økonomisk mulighet til å engasjere Petersen i dette viktige utviklingsarbeidet. Vi vil også rette en stor takk til Halden frikirke som har gitt rom for at vi skulle kunne få på plass dette.

Lik denne artikkelen

Om Teleios

Teleios kom til Norge for 30 år siden, nå har vi blitt en egen stilftelse i Norge.

Se også

Følg oss på Facebook