Informasjon om Teleios Life Norge

E-post:
  post@teleios.no
Postadresse: 
  Teleios Life Norge
  v/Kjetil Sigerseth
  Kviltorpvegen 16
  6419 Molde
Nettside:
  http://teleios.no
Org.nr.:
  921 679 556
Bankkonto: 
  1506 18 88141
VIPPS:
  #551952

Teleiosstyret

Styreleder:

 •  Kjetil Sigerseth (styreleder)
 •  Tlf. 924 47 755 |  send e-post

Øvrige styremedlemmer:

 •  Øystein Elgen (nestleder)
 •  Kjersti Gulli Petersen (sekretær)
 •  Stine Karin Sæle
 •  Eivind Bjørnar Hetlevik