Teleios-kurs

Teleioskursene er en kursrekke der de enkelte kursene bygger på hverandre. Som helhet bidrar kursrekken til å gi oss et sannere og sunnere bilde av oss selv, hverandre og Gud. Samtidig forløser det et potensiale slik at fellesskapene våre kan være trygge, gode og utviklende miljø for alle. 

Siden reetableringen har Teleios Life Norge startet arbeidet med å fornye Teleios-kursene som vi kjenner fra tidligere. K-stud har tildelt utviklingsmidler til dette både i 2023 og 2024. Kursvirksomheten er startet opp igjen og vi arbeider nå får å få til flere kurs rundt om i landet. Vi arbeider også med å øke kapasiteten ved å kurse og utruste nye kursholdere. 

Ta kontakt med oss om du ser at det kan være aktuelt med et eller flere Teleios-kurs der du bor eller i din sammenheng. Vi tilstreber at alle Teleios-kurs skal være åpne. Det betyr at du normalt også vil kunne reise til et annet sted der det blir arrangert kurs.

LYTT med varme, empati og respekt

Dette kurset gir hjelp til å bygge gode relasjoner samtidig som vi får redskaper til å bli gode hjelpere for hverandre. Kjærligheten er Åndens frukt som modnes fram i våre liv ved Den Hellige Ånd. Men kjærligheten må praktiseres om den skal bli til hjelp for andre. Til det trenger vi øvelse, noe dette kurset gir. Dette kurset er et obligatorisk grunnkurs som en må ta før en kan gå videre til et av de andre kursene.

Kurset har fokus på å lære å lytte på en slik måte at det erfares varme, empati og respekt.

Fornyet sinn forvandlet liv

Dette kurset gir verktøy for et sunnere reaksjonsmønster i møte med hverdagserfaringene våre. Det vi tenker i en konkret situasjon, får konsekvenser både for hvordan vi føler og hvordan vi handler i møte med situasjonene og menneskene rundt oss. Dette handler ikke om å tenke positivt, men om å tenke i samsvar med virkeligheten. Resultatet blir et sunnere og sannere liv og bedre relasjoner. 

Kurset har fokus på tankene våre og på hvordan disse styrer både handlinger og følelser. 

Si sannheten i kjærlighet

Dette kurset gir hjelp til å si det ubehagelige på en vennlig måte. Deltakerne får blant annet trening i å snakke sant om livet, og å være tydelige og konfronterende når dette er nødvendig. Kurset bygger særlig videre på grunnkurset Lytt – med varme, empati og respekt.

Kurset har fokus på kjærligheten som motivasjon og utgangspunkt for hvordan vi kommuniserer og møter andre.  

For å holde kurs lokalt ønsker vi en invitasjon og noen å samarbeide med lokalt. Teleios Life Norge sender kursledere som tar seg av alt det faglige innholdet i kurset, mens dere lokalt tar ansvar for det praktiske med lokaler og bevertning. Informasjon rundt kurset samarbeides det om, men invitasjon til å bli med på kurs må i all hovedsak skje lokalt.

Les mer om gjeldende rammer for lokale Teleios-kurs (pdf).