Sant menneskelig – Sterkt åndelig

Velkommen til åpent teleioswebinar med spennende tema og gjester onsdag 20. september kl. 19.00 - 20.30. Egil Elling Ellingsen har hovedinnlegget før vi åpner opp for samtale rundt temaet. Samlingen er også årsmøte for Teleios Life Norge.

Ellingsen er hovedpastor i IMI-kirken i Stavanger. Dette er en menighet som aktivt har jobbet over år med å innarbeide Teleios-DNAet i sin måte å samhandle på i menigheten. Ellingsen selv er en anerkjent pastor, forfatter og kirkeleder som vi gleder oss til å høre mer av.

Benytt knappen under for å motta nettlenke og delta på webinaret.

Vi understreker at dette er et åpen møte og at vi håper mange vil kunne samles rundt dette viktige temaet som springer ut fra kjernen i det Teleios gjennom årene har stått for. Hjertelig velkommen!

I siste del av samlingen vil vi også effektivt avvikle nødvendige årsmøtesaker for Teleios Life Norge. Det blir kort info om Teleios-arbeidet (godkjenning av årsmelding og regnskap) og vi supplerer Teleios-styret (valg). Ved valg og vedtak har alle som er innmeldt som Teleiosmedlemmer stemmerett.

Årsmøtesaker

Sak 1 – 2023: Årsmelding for TeleiosLife Norge (årsmøtet godkjenner årsmeldingen)

Sak 2 – 2023: Årsregnskap (årsmøtet godkjenner årsregnskapet)

Sak 3 – 2023: Informasjon om arbeidet i TeleiosLife Norge nå og fremover

Sak 4 – 2023: Valg av styrekandidater (supplering av Teleios-styret)

Sak 5 – 2023: Valg av revisor

Lik denne artikkelen

Om Teleios

Teleios kom til Norge for 30 år siden, nå har vi blitt en egen stilftelse i Norge.

Se også

Følg oss på Facebook