Nye vedtekter for Teleios Life Norge

Høsten 2021 gikk årsmøtet i Teleios Life Norge inn for nye vedtekter for å kunne styrke Teleios-arbeidet i landet vårt. Dette håper vi vil bidra til å forløse engasjement og medarbeiderskap.

Teleiosstyret så det som nødvendig å revidere vedtektene fra etableringen av Teleios Life Norge i desember 2018 på noen punkter. Blant ønsket styret at det skulle bli lettere å bli medeier i Teleios-arbeidet, og har gjennom de nye vedtektene åpnet opp for medlemskap både for enkeltpersoner, menigheter og organisasjoner. 

De nye vedtektene uttrykker også tydeligere hvilke verdier som skal prege arbeidet, og hvordan vi sammen skal legge opp det praktiske og utadrettede engasjementet.

Først og frem håper styret at disse justeringene vil bidra til at vi kan være mange som står sammen om å bygge livsforvandlende relasjoner med Gud, oss selv og med våre medmennesker. 

Ikke nøl med å ta kontakt med oss eller meld deg eller organisasjon din inn ved å sende en e-post til post@teleios.no.

Lik denne artikkelen

Om Teleios

Teleios kom til Norge for 30 år siden, nå har vi blitt en egen stilftelse i Norge.

Se også

Følg oss på Facebook