Ny leder i Teleiosstyret

I forbindelse med årsmøtet i Teleios høsten 2021 ble hele styret gjenvalgt for en ny periode. Under styrets konstituering ble ledervervet gitt videre fra Eivind Bjørnar Hetlevik til Kjetil Sigerseth.

Sigerseth ønsker sammen med styret å fortsette arbeidet med re-etableringen av Teleios i landet vårt. Han uttrykker at det først og fremst er det behovet som Teleios kan møte inn mot mennesker og for kirkene våre som motiverer ham. Sunne liv og sunne relasjoner er dessverre ikke en selvfølge, og det Teleios har å tilby i møte med dette er uvurderlig. Det nytter ikke bare å ha kunnskap eller gode intensjoner. Viktige mellommenneskelige ferdigheter må også oppøves og fremelskes. 

I oppstartsfasen av re-etableringen har styret startet med å tilpasse nye internasjonale kurs til en norsk virkelighet. Dette er et omfattende arbeid som også vil pågå i årene fremover. Samtidig kan alle nå forvente at Teleios mer synlig, blant annet gjennom et utvidet kurstilbud. 

Noe av det viktigste styret vil arbeide med gjennom 2022 er å bygge ut organisasjonen ved å invitere til medarbeiderskap på ulike nivå og innenfor ulike roller. – Her ønsker vi å se mennesker og medarbeidere blomstre i oppgaver som de brenner for og har gaver til, sier Sigerseth.   

Lik denne artikkelen

Om Teleios

Teleios kom til Norge for 30 år siden, nå har vi blitt en egen stilftelse i Norge.

Se også

Følg oss på Facebook