Teleios starter egen stiftelse i Norge

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Teleios ble første gang organisert i Norge tilbake på 80-tallet. Det har ikke vært en samlende organisering de siste årene før Teleios Life Norge ble etablert høsten 2018.

Teleios Life Norge ble stiftet i desember 2018 som en forening.

Stifterne er Mette Boye, Rita Ristesund Lunde, Kjetil Sigerseth, Kjersti  Gulli Petersen, Øystein Elgen og Eivind Bjørnar Hetlevik. Disse 6 utgjør også det første styret i foreningen.

Teleios kom til Norge etter at Gary Sweeten og Jens-Petter Jørgensen traff hverandre på en konferanse i Nairobi, for ca 35 år siden. Jens-Petter var da leder i Oase. Denne kontakten ble grunnleggende for utviklingen av veiledertjenesten i Oase og mange menigheter – og for fagmiljøer og fagpersoner i Norge og mange andre land. Nå fortsetter Teleios Life Norge denne tradisjonen. Det er fortsatt stort behov for Teleios.

Visjon til Teleios er: å utruste de som utruster andre. Treningens har som mål at den enkelte skal få erfare Guds nærvær, vokse i dypere relasjoner og styrke tjenesten sin gjennom praktisk ferdighetstrening så alle kan bli mer modne tjenere, rotfestet og grunnfestet i Jesu kjærlighet.

Lik denne artikkelen

Om Teleios

Teleios kom til Norge for 30 år siden, nå har vi blitt en egen stilftelse i Norge.

Se også

Følg oss på Facebook