Bli med på kurs i mai

Sammen med Jens Petter Jørgensen, t.v., tok de Teleios kursene til Norge, Jens Petter var da daglig leder i Oase og møtte Gary i Nairobi. Nå har ledere i over 100 land fått trening i Teleios.

Mange ledere og fagpersoner fikk gjennom møtet med Gary avgjørende impulser som fikk mye å si for den utvikling de fikk senere i livet. Unge biskop Per Arne Dahl er her med på en trening på Stovner for kanskje 25-30 år siden.

Bli med på teleios kurs i mai!