Who We Are?

Om Oss

Teleios ble første gang organisert i Norge tilbake på 80-tallet. Det har ikke hatt en samlende organisering de siste årene før Teleios Life Norge ble etablert høsten 2018.

 

Teleios Life er et navn som eies av Equipping Ministries International (EMI), og som Teleios Life

Norge får bruke i forståelse med EMI.
Equipping Ministries International  har rettighetene til teleiosnavnet, materiell og kursvirksomhet. I Norge forvaltes dette nå av Teleios Life Norge.

Extraordinary Experiences

Teleios Life Norge (TLN) vil arbeide for å realisere formålet ved å:

inkluderende – inkluderer mennesker av alle kulturer, alders- og faggrupper.

 

visjoner og verdier.

 

 

– 

 

VÅRE VERDIER

Teleios Life Norge vil bygge arbeidet på følgende prinsipper/verdier:

  • Inkluderende – inkluderer mennesker av alle kulturer, alders- og faggrupper.
  • Samspill – inviterer til samspill med enkeltmennesker og grupper som deler foreningens visjoner og verdier.
  • Multipliserende – legger kurs og undervisning slik til rette at det muliggjør duplisering og multiplisering.
  • Respektfull – gjennom all undervisning og kurs møter vi mennesker med respekt samtidig som vi bygger på bibelsk virkelighetsforståelse.
  • Generøs – tilbyr kurs og undervisning slik at alle kan ha råd til å delta.
  • Kvalitet – søker kvalitet i alle ledd av virksomheten.
  • Relevant – arbeider for hele tiden å være i kontakt med utviklingen både faglig, religiøst og politisk for å kommunisere og presentere stoffet mest mulig relevant i den tid og kultur vi lever i.